Is it worth to have a free float?

2015-11-18 17:28:56

Marek Jochec, Professor of Finance at Nazarbayev University Graduate School of Business, has shared his thoughts with 24.kz on tenge free float.

http://24.kz/ru/news/economyc/item/92599-ekspert-novaya-denezhno-kreditnaya-politika-kazakhstana-optimalnoe-reshenie