Кілт сөз бойынша іздеу

Аты бойынша іздеу

Декан, PhD (Marketing and Econometrics), Purdue University, USA

Деканның орынбасары және Қалымдастырылған Профессор, PhD, ULB Brussels

Қаржы бойынша ассистент-профессор, PhD (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Қалымдастырылған Профессор, Бизнес менеджмент доценті, PhD, University of Kansas, USA

Профессор, PhD, Tinbergen Institute

Стратегия және Менеджмент Профессор, PhD, University of Michigan Business School

Қауымдастырылған Профессор, PhD, Stanford University

Профессор, PhD in Economics

Қауымдастырылған Профессор, PhD, Cardiff University

Статистика және Эконометрика Кафедрасының Қауымдастырылған Профессоры, PhD, Maastricht University

Экономика саласындағы ассистент-профессор, PhD in Economics, Virginia Tech. USA

Ассоциированный профессор, PhD, University of Leuven, Belgium

Ассистент Профессор, PhD, Rotterdam School of Management

Операциялық менеджмент бойынша Ассистент Профессор, PhD, Georgia Institute of Technology

Ассистент профессор, PhD, INSEAD

Ассистент профессор, PhD in Economics, Columbia University

Ассистент профессор, PhD in Finance, University of Nebraska, Lincoln

Ассистент профессор, PhD, Koç University

Постдокторант, PhD (Business Administration), Concordia University

Постдокторант, PhD, KU Leuven, Belgium

Инструктор по предпринимательству и менеджменту

Бухгалтерлік Есеп және Каржы пәндерінің оқытушысы

Кәсіпкерлік және менеджмент бойынша оқытушы

Бухгалтерлік Есеп және Каржы пәндерінің оқытушысы

PhD, Wharton School of the University of Pennsylvania

PhD, University of Chicago

Ph.D, Columbia University

Ph.D, University of Trier

Ph.D, Yale University

Ph.D. in Economics