Nazarbayev University and Samruk Kazyna signed an MOU on 5/9/14 at Samruk Kazyna headquarters in Astana. Yerbol Orynbayev, Umirzak Shukeyev, and Shigeo Katsu led the ceremony. Nazarbayev University (and the NUGSB)