Іскерлік әкімшілендіру саласындағы ғылым докторы
Басты Бет → Бағдарламалар → Іскерлік әкімшілендіру саласындағы ғылым докторы

Назарбаев Университетінің Жоғары бизнес мектебі жетекші академиялық институттардың ОПҚ мүшесі болуға немесе тиісті ұйымдарда қолданбалы зерттеулер жүргізуге ұмтылатын студенттерге арналған Іскерлік әкімшілендіру саласындағы ғылым докторы (PhD) жеделдетілген бағдарламасын ұсынады. Бағдарлама тиісті зерттеулердің теориялық және эмпирикалық құралдары бойынша берік негізді қамтамасыз етеді.

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

Курстардың сипаттамасы:
Бағдарлама келесі негізгі аспектілерді қамтиды:

  1. 12 курс, 
  2. 1) 7 негізгі пән 
  3. 2) 3 бейінді пәндік курс
  4. 3) 2 элективті курс
  5. I және II курстардың негізгі зерттеу дағдыларының талаптары аясында 2 зерттеу жұмысын (1 және 2-курстардың жазғы семестрлерінде) тапсыру және оны таныстыру.
  6. Докторантура бағдарламасы бойынша біліктілік емтиханы (2-ші жылдың жазы).
  7. 1, 2 және 3 жылдың аяғында жыл сайынғы үлгерімге шолу жасау.
  8. Диссертациямен таныстыру (3-ші жылдың күзі).
  9. Диссертацияны 4-курста қорғау және тапсыру.
Жалпы 4 жылдық бағдарлама 240 ECTS құрайды.
2-курс алдында, 1-ші жылдың жазында әр студент докторантура бағдарламасы бойынша негізгі консультантты таңдайды.

Оқу бағдарламасы
Бұл курста әлеуметтік ғылымдар саласындағы зерттеулер негізін құрайтын басым философиялық көзқарастар мен әлеуметтік ғылымдар саласындағы зерттеулер жүргізу тәжірибесі арасындағы байланыс қарастырылады. Бұл студенттерге өздерінің эпистемологиялық таңдауын негіздеуге және түсіндіруге мүмкіндік беретін әлеуметтік ғылымдар саласындағы зерттеулерді зерттеуге негіз береді. Курста бұл таңдау жобаның сұрақтарына және зерттеу әдісіне қалай әсер ететіндігі айтылады. Курс зерттеу әдістерін таңдау мен жобалаудың практикалық мәселелерімен қатар философиялық/ теориялық тұжырымдамалармен таныстырады.